JALAN MENGGAPAI HIDAYAH & HIDAYAH ADALAH MILIK ALLOH SEMATA

Posted: 6 Juni 2011 in Taqdir, Tawakal, Hidayah

Hidayah Milik Allah

Para pembaca yang semoga dirahmati Allah ta’ala, mungkin kita sering berfikir, sudah banyak sekali cara kita untuk menyadarkan seseorang yang kita cintai, untuk merubah sifat seseorang yang sangat disayangi. Akan tetapi, segala cara dan upaya kita, ternyata tidak mampu untuk merubahnya menjadi seseorang yang baik. Sebenarnya apa yang salah dengan upaya kita, bagaimanakah caranya agar kita dapat merubah seseorang?

Mengenai hal ini, perlu kita ketahui, hidayah atau petunjuk hanyalah milik Allah, bagaimana pun upaya kita untuk merubah seseorang, bagaimana pun kerja keras kita untuk menyadarkan seseorang, maka itu tidak ada artinya jika Allah tidak menghendaki hidayah kepadanya, orang tersebut tidak akan berubah sampai Allah memberikannya hidayah. Allah berfirman yang artinya

“Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Alloh memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya, dan Alloh lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk.” (QS Al Qashash: 56).

Ibnu katsir mengatakan mengenai tafsir ayat ini, “Allah mengetahui siapa saja dari hambanya yang layak mendapatkan hidayah, dan siapa saja yang tidak pantas mendapatkannya”.

Syaikh Muhammad ibnu Shalih Al-Utsaimin menerangkan, “Hidayah di sini maknanya adalah hidayah petunjuk dan taufik. Allah Subhanahu wa Ta’ala berikan hidayah ini kepada orang yang pantas mendapatkannya, karena segala sesuatu yang dikaitkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta’ala, maka mesti mengikuti hikmah-Nya.”

Nabi Yang Mulia Sendiri Tidak Dapat Memberi Hidayah Taufik

Turunnya ayat ini berkenaan dengan cintanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam kepada pamannya Abu Tholib. Akan tetapi, segala cara dan upaya yang dilakukan beliau untuk mengajak pamannya kepada kebenaran, tidak sampai membuat pamannya menggenggam Islam sampai ajal menjemputnya. Seorang rosul yang kita tahu kedudukannya di sisi Allah saja tidak mampu untuk memberi hidayah kepada pamannya, apalagi kita yang keimanannya sangat jauh dibandingkan beliau.

Tidakkah kita melihat perjuangan Nabi Allah Nuh di dalam menegakkan tauhid kepada umatnya? Waktu yang mencapai 950 tahun tidak dapat menjadikan umat nabi Nuh mendapatkan hidayah Allah, bahkan untuk keturunannya sendiri pun ia tidak dapat menyelamatkannya dari adzab, Allah berfirman yang artinya

“Dan Nuh memanggil anaknya yang berada di tempat yang jauh, ‘Wahai anakku! Naiklah bahtera ini bersama kami dan janganlah kamu bersama orang-orang kafir’. Dia berkata, ‘Aku akan berlindung ke gunung yang akan menghindarkanku dari air bah. Nuh berkata, ‘Hari ini tidak ada lagi yang bisa melindungi dari adzab Allah kecuali Dzat Yang Maha Penyayang.’ Dan gelombang pun menghalangi mereka berdua, maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan.” (QS. Hud:42-43)

Melihat anaknya yang tenggelam, Nabi Nuh berdoa (yang artinya),

“Dan Nuh pun menyeru Rabbnya, ‘Wahai Rabbku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji-Mu adalah janji yang benar, dan Engkau adalah Hakim yang seadil-adilnya.’ Allah berfirman, ‘Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukan termasuk keluargamu (yang diselamatkan), sesungguhnya amalannya bukanlah amalan yang shalih. Maka janganlah engkau meminta kepada-Ku sesuatu yang tidak engkau ketahui. Sesungguhnya Aku peringatkan engkau agar jangan termasuk orang-orang yang jahil.” (QS. Hud: 45-46)

Contoh lainnya adalah apa yang dialami oleh Nabi Allah, Ibrahim. Berada ditengah-tengah orang-orang yang menyekutukan Allah, ia termasuk orang yang mendapat petunjuk. Allah dengan mudahnya memberikan hidayah kepada seseorang yang dikehendakinya, padahal tidak ada seorang pun yang mengajarkan dan menerangkan kebenaran kepadanya, Allah berfirman yang artinya

“Dan demikianlah Kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan yang ada di langit dan di bumi, agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Ketika malam telah gelap, dia melihat bintang, lalu berkata, ‘Inilah rabbku’. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, ‘Aku tidak suka pada yang tenggelam’. Kemudian ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata, ‘Inilah rabbku’. Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, ‘Sesungguhnya jika Rabbku tidak memberi petunjuk padaku, pasti aku termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian tatkala dia melihat matahari terbit, dia berkata, ‘Inilah rabbku, ini lebih besar’. Tatkala matahari itu terbenam, dia pun berkata, ‘Wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan! Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang menyekutukan-Nya’.” (QS. Al-An’am: 75-79)

Dari hal ini, sangat jelaslah bagi kita, hidayah hanyalah milik Allah, dan Allah memberi hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Barangsiapa yang Allah beri hidayah, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya dan barangsiapa yang telah Allah sesatkan, tidak ada seorang pun yang bisa memberi hidayah kepadanya. Allah berfirman yang artinya

“Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus.” (QS. Al-Baqarah: 213)

dan Allah berfirman yang artinya

Dan barangsiapa yang disesatkan Allah, niscaya tak ada baginya seorang pemberi petunjuk.” (QS. Az-zumar:23).

Cara Menggapai Hidayah

Setelah mengetahui hal ini, lantas bagaimana upaya kita untuk mendapatkan hidayah? Bagaimana caranya membuat orang lain mendapatkan hidayah?

Di antara sebab-sebab seseorang mendapatkan hidayah adalah:

1. Bertauhid

Seseorang yang menginginkan hidayah Allah, maka ia harus terhindar dari kesyirikan, karena Allah tidaklah memberi hidayah kepada orang yang berbuat syirik. Allah berfirman yang artinya “Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kesyirikan, mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS. Al-an’am:82).

2. Taubat kepada Allah

Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang yang tidak bertaubat dari kemaksiatan, bagaimana mungkin Allah memberi hidayah kepada seseorang sedangkan ia tidak bertaubat? Allah berfirman yang artinya “Sesungguhnya Allah menyesatkansiapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepada-Nya”.

3. Belajar Agama

Tanpa ilmu (agama), seseorang tidak mungkin akan mendapatkan hidayah Allah. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda yang artinya “Jika Allah menginginkan kebaikan (petunjuk) kepada seorang hamba, maka Allah akan memahamkannya agama” (HR Bukhori)

4. Mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi hal yang dilarang.

Kemaksiatan adalah sebab seseorang dijauhkan dari hidayah. Allah berfirman yang artinya “Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan (iman mereka), dan kalau demikian, pasti Kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi Kami, dan pasti Kami tunjuki mereka kepada jalan yang lurus.” (An-nisa: 66-68).

5. Membaca Al-qur’an, memahaminya mentadaburinya dan mengamalkannya.

Allah berfirman yang artinya “Sesungguhnya Al Quran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus” (QS. Al-Isra:9)

6. Berpegang teguh kepada agama Allah

Allah berfirman yang artinya “Barangsiapa yang berpegang teguh kepada (agama) Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus.” (QS. Ali-Imron:101).

7. Mengerjakan sholat.

Di antara penyebab yang paling besar seseorang mendapatkan hidayah Allah adalah orang yang senantiasa menjaga sholatnya, Allah berfirman pada surat al-baqoroh yang artinya “Aliif laam miim, Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya dan merupakan petunjuk bagi mereka yang bertaqwa.”

Siapa mereka itu, dilanjutkan pada ayat setelahnya “yaitu mereka yang beriman kepada hal yang ghoib, mendirikan sholat dan menafkahkah sebagian rizki yang diberikan kepadanya” (QS. Al-baqoroh:3).

8. Berkumpul dengan orang-orang sholeh

Allah berfirman yang artinya “Katakanlah: “Apakah kita akan menyeru selain daripada Allah, sesuatu yang tidak dapat mendatangkan kemanfaatan kepada kita dan tidak (pula) mendatangkan kemudharatan kepada kita dan (apakah) kita akan kembali ke belakang, sesudah Allah memberi petunjuk kepada kita, seperti orang yang telah disesatkan oleh syaitan di pesawangan yang menakutkan; dalam keadaan bingung, dia mempunyai kawan-kawan yang memanggilnya kepada jalan yang lurus (dengan mengatakan): “Marilah ikuti kami.” Katakanlah:”Sesungguhnya petunjuk Allah itulah (yang sebenarnya) petunjuk; dan kita disuruh agar menyerahkan diri kepada Tuhan semesta alam.” (QS. Al-An’am:72).

Ibnu katsir menafsiri ayat ini, “Ayat ini adalah permisalan yang Allah berikan kepada teman yang sholeh yang menyeru kepada hidayah Allah dan teman yang jelek yang menyeru kepada kesesatan, barangsiapa yang mengikuti hidayah, maka ia bersama teman-teman yang sholeh, dan barang siapa yang mengikuti kesesatan, maka ia bersama teman-teman yang jelek. “

Dengan mengetahui hal tersebut, marilah kita berupaya untuk mengerjakannya dan mengajak orang lain untuk melakukan sebab-sebab ini, semoga dengan jerih payah dan usaha kita dalam menjalankannya dan mendakwahkannya menjadi sebab kita mendapatkan hidayah Allah. Syaikh Abdullah Al-bukhori mengatakan dalam khutbah jum’atnya “Semakin seorang meningkatkan ketaqwaannya kepada Allah, niscaya bertambah hidayah padanya. Seorang hamba akan senantiasa ditambah hidayahnya selama dia senantiasa menambah ketaqwaannya. Semakin dia bertaqwa, maka semakin bertambahlah hidayahnya, sebaliknya semakin ia mendapat hidayah/petunjuk, dia semakin menambah ketaqwaannya. Sehingga dia senantiasa ditambah hidayahnya selama ia menambah ketaqwaannya.”

Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita dan orang-orang yang ada disekeliling kita, aamiin. Washallallahu ‘ala nabiyyina Muhammad wa ‘ala alihi washahbihi ajma’in.

Penulis: Rian Permana

Artikel www.muslim.or.id

——————————————————————————————–

Menggapai Hidayah Allah

Ustadz Ramli bin Haya  Al-Kandary

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta’ala, shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam, amma ba’du:

Setiap orang yang memiliki fitrah yang bersih pastilah dia senantiasa mengharapkan hidayah itu ada pada dirinya.  Banyak orang yang ingin mendapatkan hidayah, tetapi hidayah itu jauh darinya, disebabkan karena dia tidak mengetahui hidayah yang sebenarnya dan cara untuk mendapatkannya.  Sebagian orang mencari hidayah dengan melakukan amalan yang sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan amalannya itu sesuai dengan sunnah yang dituntunkan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam atau tidak, sebagian lagi orang menganggap jika dia berada dalam kelompok/golongan tertentu berarti dia telah berada diatas hidayah, sebagian yang lain lagi mereka meremehkan dalam masalah usaha untuk mendapatkan hidayah.  Mereka menganggap bahwa walaupun tidak melakukan usaha, jika Allah Subhanahu wa Ta’ala menghendaki hidayah, maka Allah akan memberikannya.  Maka ketiganya adalah anggapan yang salah.

Ketahuilah bahwa hidayah itu ada dua, yang pertama yaitu hidayah Rasul, berupa bimbingan dan penjelasan menuju jalan yang lurus, dan yang kedua hidayah Allah Subhanahu wa Ta’ala yakni berupa taufiq pada hati untuk menerima dan mengamalkan kebenaran, hidayah taufiq inilah yang hanya dimiliki oleh Allah dan Allah yang akan memberikannya kepada siapa saja dari hambaNya yang dikehendaki-Nya.

Dalam Al-Qur’an, Allah Subhanahu wa Ta’ala telah menjelaskan tentang perkataan orang-orang penghuni surga yang telah mendapatkan hidayah dari Allah Ta’ala dalam surat Al-A’raf :43:

Mereka berkata: segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah ini kepada kami dan tidaklah kami mendapatkan hidayah jika seandainya Allah tidak memberikan hidayah kepada kami”

Dalam tafsir As-Sa’di rahimahullah dijelaskan makna ayat di atas :  Jiwa-jiwa kami tidak dapat menerima hidayah kalau bukan Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang memberi karunia kepada kami dengan hidayah-Nya dan mengikuti Rasul-Nya

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa hidayah itu adalah milik Allah dan Allah yang berkehendak untuk memberikan atau menahan hidayah itu kepada hamba-Nya yang dikehendaki-Nya.  Ini juga menunjukkan bahwa hidayah itu bukanlah didapatkan dari warisan orang tua, atau hubungan nasab dan kekerabatan dengan seorang yang sholeh atau hidayah itu diperoleh dengan kekuasaan dan kepandaian seseorang atau dengan kecintaan orang sholeh kepadanya. 

Beberapa bukti yang menunjukkan hal ini diantaranya ;

1.   Nabi Nuh ‘alaihis salam tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada anaknya

sebagaiman firman-Nya:

Dan Nuh memanggil anaknya yang berada ditempat yang jauh “wahai anakku, naiklah( ke kapal) bersama kami dan janganlah kamu bersama orang-orang kafir!…. dan dia termasuk orang-orang yang ditenggelamkan” (QS. Hud : 42-43)

2.   Kisah seorang anak yang mendapatkan hidayah tapi bapaknya tidak mendapatkannya

Yaitu kisah Nabi Ibrahim ‘alaihis salam dan bapaknya  :

“ Dan tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya Aazar,apakah engkau telah menjadikan berhala-berhala sebagai tuhan? Sungguh aku memandang kamu dan kaummu di dalam kesesatan yang nyata”. (QS. Al-An’am :74)

Demikian pula kisah Abdullah seorang anak yang mendapat hidayah sementara ayahnya Abdullah bin Ubay bin Salul adalah gembong munafiq di madinah

Demikian pula Ikrimah bin Abu Jahal radhiyallahu ‘anhu mendapatkan hidayah Islam dan menjadi seorang sahabat yang mulia sementara bapaknya adalah seorang tokoh musyrikin Quraisiy.

3.  Istri-istri Nabi tidak mendapat hidayah seperti istri Nabi Nuh ‘alaihis salam dan Nabi Luth ‘alaihis salam.

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

Allah membuat isteri Nuh dan isteri Luth perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba Kami; lalu kedua isteri itu berkhianat kepada kedua suaminya, maka kedua suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikitpun dari (siksa) Allah; dan dikatakan (kepada keduanya):”Masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk (neraka)”.( QS. At-Tahrim :10)

Dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah dijelaskan bahwa istri Nabi Nuh dan Nabi Luth ‘alaihima salam senantiasa menemani suaminya siang dan malam, makan, tidur, dan hidup bersama suaminya.  Namun keadaan keduanya (istrinya) tidak mengikuti dan membenarkan risalah yang dibawa oleh suaminya.

4.  Seorang istri yang mendapat hidayah tetapi suaminya tidak mendapatkannya seperti Asiah istri Fir’aun.

Dan Allah Subhanahu wa Ta’ala membuat isteri Fir’aun perumpamaan bagi orang yang beriman, ketika ia berkata:“Ya Rabbku, bangunlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Fir’aun dan perbuatannya dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim”. (QS At-Tahrim:11)

5.  Seorang kemenakan diberikan hidayah tapi pamannya yang sangat dicintainya tidak diberikan hidayah sebagaimana paman Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam Abu Tholib tidak mendapatkan hidayah untuk masuk kedalam agama Islam .

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. (QS. Al-Qashas : 56)

Dalam shahih Bukhari dan Muslim telah dijelaskan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan kisah Abu Tholib tatkala menjelang kematiannya, Rasulullah Shallallahu ‘alihi wa sallam mendatanginya untuk mangajak mengucapkan kalimat tauhid “laa illaha Illallah”,  namun dia enggan mengucapkannya, maka pada akhirnya dia mengatakan bahwa dia berada diatas agamanya Abdul Mutholib [1]

6.  Seorang raja yang mendapatkan hidayah Islam namun orang-orang dekatnya dari pembesar-pembesar kerajaan dan para uskup dan penasehatnya tidak mendapatkan hidayah seperti Raja Najasy

7.  Seorang budak mendapatkan hidayah tetapi majikannya tidak mendapatkannya, yaitu Bilal bin Robah radhiyallahu ‘anhu budak dari Umayyah bin Kholaf

Dari kisah-kisah di atas menunjukkan bahwasanya hidayah taufik berada ditangan Allah Subhanahu wa Ta’ala.   Untuk mendapatkannya kita perlu mujahadah(bersungguh-sungguh) dalam melakukan sebab-sebab yang telah dituntunkan oleh syariat agar Allah mengaruniakan hidayah-Nya kepada kita.

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami.Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. (QS.Al-Ankabut:69)

Al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyyah rahimahullah tatkala mengomentari ayat tersebut dengan berkata : Allah Ta’ala telah menggandengkan antara hidayah dengan jihad (kesungguhan), maka manusia yang paling sempurna hidayahnya adalah manusia yang paling besar kesungguhannya.

Jihad yang paling wajib adalah jihad melawan diri sendiri, jihad melawan keinginan hawa nafsu, jihad melawan syetan dan berjihad terhadap keinginan dunia.  Maka siapa yang telah berjihad melawan empat perkara ini di jalan Allah, maka Allah memberikan kepadanya berupa jalan-jalan keridhoanNya yang mengantarkan kepada surga[2]

Diantara cara dan sebab untuk mendapatkan hidayah tersebut adalah

1.       Bersungguh-sungguh mempelajari tauhid dan mengamalkannya.

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: Tidak ada sesuatu musibahpun yang menimpa seseorang kecuali denga izin Allah; Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Qs. At-Thaghobun : 11)

Allah Ta’ala berfirman: orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka Itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. (Qs.  Al-An’am : 82

2.       Bersungguh-sungguh mempelajari dan mentadaburi serta mengamalkan Al qur’an

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan kitab yang menerangkan,[3] dengan kitab Itulah Allah Ta’ala menunjuki orang-orang yang mengikuti keredhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. (Qs. Al-Maidah :15 16)

3.       Berkeinginan kuat untuk selalu kembali dan bertobat kepada Allah

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: orang-orang kafir berkata: “Mengapa tidak diturunkan kepadanya (Muhammad) tanda (mukjizat) dari Tuhannya?” Katakanlah: “Sesungguhnya Allah menyesatkan[4] siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepada-Nya” (Qs. Ar-Ra’du : 27)

Dan dalam sebuah hadits yang shohih yang diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim tentang kisah pembunuh seratus nyawa yang dia bersungguh-sungguh ingin bertobat dari dosanya, maka Allah Subhanahu wa Ta’ala memberikan taufiq kepadanya dengan mempertemukannya dengan seorang alim yang memberikan arahan kepadanya agar tobatnya diterima, maka pembunuh 100 nyawa tersebut bersungguh-sungguh melakukan arahan orang alim tersebut agar dia meninggalkan kampung halamannya menuju ke tempat yang baik.  Dan akhirnya, Allah menerima tobat orang tersebut.

4.       Bersungguh-sungguh dalam berdoa meminta hidayah

Ya Allah, aku memohon kepadaMu petunjuk, ketakwa’an, penjagaan diri dan kecukupan ( HR Muslim)

Demikian pula kisah Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu yang meminta kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam agar beliau mendoakan ibunya agar Allah Subhanahu wa Ta’ala memberikan hidayah kepadanya. Maka Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam mendoakannya, hingga berkat doa beliau Shallallahu ‘alaihi wasallam , ibu Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu mengucapkan kalimat syahadat (HR. Muslim 2491)

Alhamdulillahilladzi bi ni’matihi tatimmush sholihat. Wa shallallahu ‘ala nabiyyina Muhammad wa ‘alihi wa shohbihi wa sallam

Penulis: Ustadz Ramli bin Haya  Al-Kandary (Pengasuh Madrasah Ibnu Abbas As-Salafy Kendari)

Artikel: ibnuabbaskendari.wordpress.com

Catatan Kaki:


[1] Syarhul muyassar li kitaabit tauhid :124 Abdul Malik bin Muhammad Qasimy

[2] Mukhtasar al-fawaid:30 ibnul Qayyim Al-Jauziyyah rahimahullah

[3] Cahaya Maksudnya: Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan kitab Maksudnya: Al Quran

[4] Disesatkan Allah berarti: bahwa orang itu sesat berhubung keingkarannya dan tidak mau memahami petunjuk-petunjuk Allah. dalam ayat ini, karena mereka itu ingkar dan tidak mau memahami apa sebabnya Allah menjadikan nyamuk sebagai perumpamaan, Maka mereka itu menjadi sesat.

Komentar ditutup.