Archive for the ‘Firqoh Jama’ah Takfir’ Category

Mereka Adalah Teroris – Bantahan atas Teroris

Penulis: Al Ustadz Luqman bin Muhammad Ba’abduh
Ideologi dan aliran sesat Khawarij telah diperangi dan ditumpas oleh para shahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam di Nahrawan pada masa pemerintahan Khalifah ‘Ali bin Abi Thalib. Namun aqidah dan pemikiran khawarij tidak akan pernah terputus dan terhenti dengan meninggalnya tokoh-tokoh mereka, sebagaimana telah diberitakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam.

Pemikiran dan aqidah sesat ini terus menjalar menjadi bahaya laten bagi umat Islam, yang sewaktu-waktu siap muncul dan memakan korban! Pekerjaan dan ciri khas mereka sama, yaitu mengkafirkan pemerintah kaum muslimin dan orang-orang yang pro dengan pemerintah, memberontak terhadap pemerintah kaum muslimin, menghalalkan darah dan harta kaum muslimin, serta membolehkan membunuh anak-anak kaum muslimin. (lebih…)

“MEREKA ADALAH TERORIS”

Bantahan terhadap buku “Aku Melawan Teroris” karya Imam Samudra

Ideologi dan aliran sesat Khawarij telah diperangi dan ditumpas oleh para shahabat Rasulullah di Nahrawan pada masa pemerintahan Khalifah ‘Ali bin Abi Thalib. Namun aqidah dan pemikiran khawarij tidak akan pernah terputus dan terhenti dengan meninggalnya tokoh-tokoh mereka, sebagaimana telah diberitakan oleh Rasulullah (lebih…)

FATWA AL ALLAMAH AL IMAM ABDUL AZIZ BIN ABDULLAH BIN BAZ; MUFTI AGUNG KERAJAAN SAUDI ARABIA YANG LALU

Penulis: AL ALLAMAH AL IMAM ABDUL AZIZ BIN ABDULLAH BIN BAZ

TENTANG USAMAH BIN LADEN
-FATWA PERTAMA:

Beliau berkata:

Sementara apa yang dilakukan pada masa kini oleh Muhammad Al Misari dan Sa’d Al Faqih serta yang serupa dengan keduanya dari aktivitas penyebaran seruan-seruan yang rusak dan sesat, maka hal itu tanpa diragukan lagi merupakan suatu bahaya yang besar dan mereka (lebih…)

Penulis: Al Ustadz Luqman Ba’abduh

Keterkaitan ‘Abdullah ‘Azzam dengan Usamah bin Laden

Pada halaman 137, saudara Abduh ZA mengatakan:
“Dari mana Al Ustadz Luqman tahu bahwa ini adalah doktrin yang diajarkan kepada Usamah bin Laden dan bahwa Usamah adalah murid DR. Abdullah Azzam?”

Pembaca yang budiman …
Untuk kesekian kalinya, dengan penuh percaya diri dia berani mengkritik dan menuduh orang lain dalam suatu (lebih…)

Penulis: Majelis Hai‘ah Kibar ‘Ulama

Hukuman Bagi Pelaku Terorisme Dalam Syari’at Islam

Dalam Keputusan Majelis Hai‘ah Kibar ‘Ulama (Lembaga Ulama Besar) No.148 tanggal 12/1/1409 H yang dimuat oleh majalah Majma’ Al-Fiqh Al-Islamy edisi 2 hal.181 dan majalah Al-Buhuts Al-Islamiyah edisi 24 hal.384-387, dikeluarkan keputusan dari Majelis Hai‘ah Kibar ‘Ulama dan kemudian keputusan ini disetujuhi oleh para anggota majelis seperti syeikh Ibnu Bazz, syeikh Ibnu ’Utsaimin, syeikh ’Abdul ’Aziz Alu Syeikh, syeikh Sholih Al-Fauzan, syeikh Sholih Al-Luhaidan dan 12 anggota yang lainnya. (lebih…)

Penulis: Fadhilatus-Syaikh Dr. Sholeh bin Sa’ad As-Suhaimi Al-Harbi (Diringkas dan ditranskrip oleh Abu Hamzah)

Terorisme dan Faham Khawarij

Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam kepada yang tidak ada nabi setelahnya… waba’du.
Allah tabaroka wa ta’ala telah memuliakan kita dengan kemuliaan yang agung berupa pengutusan nabinya shallallahu ‘alaihi wa sallam, sehingga Allah keluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya, Allah muliakan kita setelah kehinaan dan Allah satukan kita setelah perpecahan, bahkan Allah jadikan kita bersaudara, berkasih sayang dan bersatu padu, tak ada kelebihan bagi seseorang atas yang lainnya kecuali taqwa. Allah berfirman, (lebih…)